Cách Xem Bói Bài Tại Nhà

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The World

Lá bài The World - Thế giới là Số 21, là lá bài cuối cùng trong Bộ bài Chính của bộ bài Tarot.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Judgment

Khi Lá bài Phán xét xuất hiện trong bài đọc Tarot, nó chỉ ra một kiểu thức tỉnh nào đó

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Sun

Lá bài The Sun - Mặt trời là lá bài Số “19” trong Bộ chính Arcana của bộ bài tarot.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Moon

The Moon là một lá của bộ bài tarot giúp tạo ra Major Arcana.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Tower

The Tower được dán nhãn là số 16 và năng lượng của Số 16

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: Temperance

Cung hoàng đạo chiêm tinh của Nhân Mã được cai trị bởi The Temperance.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: Death

Cung hoàng đạo chiêm tinh của Bọ Cạp được cai trị bởi Lá bài Tử thần.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Hanged Man

The Hanged Man là thẻ Số “12” trong Bộ chính Arcana của bộ bài tarot.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Devil

Thẻ Devil được dán nhãn là thẻ “15” trong Major Arcana

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Wheel of Fortune

Thẻ Wheel of Fortune được gắn nhãn số “10” và do đó cũng chứa đựng sự rung động năng lượng của Số Mười.