LỊCH CÁC SỰ KIỆN PHẬT GIÁO THÁNG 9

Dương lịch: Hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2023

Âm lịch: ngày 14 tháng 8 năm Quý Mão

Năm Phật lịch: 2567 (bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 âm lịch)

Lễ phật đản lần thứ: 2647 (diễn ra vào ngày 8 tháng 4 âm lịch hoặc 15 tháng 4 âm lịch hàng năm)

Xem lịch tháng

CÁC SỰ KIỆN PHẬT GIÁO THÁNG 9 NĂM 2023

30
7/2023
Sự kiện đã diễn ra 14 ngày trước

Ngày Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

Dương lịch: 14/9/2023
Địa Tạng Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong Địa ngục và trẻ con yểu tử. Có khi Địa Tạng cũng là người được xem là chuyên cứu giúp lữ hành phương xa. Đó là vị Bồ Tát duy nhất được diễn tả với bạch hào (lông trắng xoáy nằm giữa hai mắt) trên trán. Tay cầm Như ý châu và Tích trượng có sáu vòng, biểu hiện của sự cứu độ chúng sinh của Bồ Tát trong Lục đạo (sáu đường tái sinh). Trước đây vô lượng kiếp, Địa Tạng là một Bà-la-môn và đã thệ nguyện trước một vị Phật thời đó là sẽ quyết tâm tu luyện đạt Phật quả, nhưng sẽ khước từ Phật quả này khi chưa cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi Luân hồi.

BÌNH LUẬN