LỊCH CÁC SỰ KIỆN PHẬT GIÁO THÁNG 11

Dương lịch: Hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2020

Âm lịch: ngày 10 tháng 10 năm Canh Tý

Năm Phật lịch: 2564 (bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 âm lịch)

Lễ phật đản lần thứ: 2644 (diễn ra vào ngày 8 tháng 4 âm lịch hoặc 15 tháng 4 âm lịch hàng năm)

Xem lịch tháng

CÁC SỰ KIỆN PHẬT GIÁO THÁNG 11 NĂM 2020

19
9/2020
Sự kiện đã diễn ra 20 ngày trước

Ngày Vía Đức Quán Thế Âm (xuất gia)

Dương lịch: 4/11/2020
Vào ngày vía Quan Âm Bồ Tát các Phật tử mọi nơi thường đi lên chùa chiền tụng kinh niệm phật, một số khác thì thờ cúng ngay tại nhà. Những việc nên làm vào ngày vía của Ngài nhằm thể hiện tấm lòng thành kính, tưởng nhớ biết ơn công đức Bồ Tát.

BÌNH LUẬN