LỊCH CÁC SỰ KIỆN PHẬT GIÁO THÁNG 1

Dương lịch: Hôm nay ngày 22 tháng 1 năm 2022

Âm lịch: ngày 20 tháng 12 năm Tân Sửu

Năm Phật lịch: 2566 (bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 âm lịch)

Lễ phật đản lần thứ: 2646 (diễn ra vào ngày 8 tháng 4 âm lịch hoặc 15 tháng 4 âm lịch hàng năm)

Xem lịch tháng

CÁC SỰ KIỆN PHẬT GIÁO THÁNG 1 NĂM 2022

8
12/2021
Sự kiện đã diễn ra 12 ngày trước

Ngày Vía Phật Thích Ca thành đạo

Dương lịch: 10/1/2022
Danh hiệu "Thích-ca Mâu-ni” thường được dùng để chỉ vị Phật lịch sử đã từng sống trên Trái Đất này, nhằm phân biệt với các vị Phật khác. Dòng Thích-ca vốn là vương tộc, cai trị một trong 16 vương quốc của Ấn Độ thời bấy giờ, ngày nay thuộc miền Nam Nepal. Kinh đô thời đó là Ca-tì-la-vệ (sa. kapilavastu), là nơi Phật sinh ra và trưởng thành. Vua cha là Tịnh Phạn (sa. śuddhodana, pi. suddhodana), trị vì tiểu vương quốc Thích-ca.

BÌNH LUẬN