TAGS: kinh a di đà

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà ( Phiên âm tiếng Việt)

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Hướng dẫn Phật tử tụng Kinh A Di Đà tại nhà lần lượt gồm Niệm Hương, Cúng Hương Tán Phật, Kỳ Nguyện, Tán Phật, Quán Tưởng, Tán Hương, Chú Đại Bi...Bản

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà (Phiên âm tiếng Hán)

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Hướng dẫn Phật tử tụng Kinh A Di Đà tại nhà lần lượt gồm Niệm Hương, Cúng Hương Tán Phật, Kỳ Nguyện, Tán Phật, Quán Tưởng, Tán Hương, Chú Đại Bi...