TAGS: kinh vu lan

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Vu Lan tại gia

Kinh Phật Thường Tụng - 3 năm trước
Kinh Vu Lan - Kinh Vu Lan Bồn - Hướng dẫn phật tử tại gia tự thực hiện nghi thức trì tụng Kinh Vu Lan tại nhà

Giới thiệu Kinh Vu Lan và Ý Nghĩa Kinh Vu Lan

Kinh Phật Thường Tụng - 3 năm trước
Nếu Kinh Vu Lan thông điệp hiếu kính cha mẹ thì mùa Vu Lan là mùa biểu tượng của đạo hiếu trong đạo Phật. Đó là mùa gợi chúng ta nhớ đến công ơn