TAGS: ý nghĩa lá bài tarot

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Hanged Man

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 năm trước
The Hanged Man là thẻ Số “12” trong Bộ chính Arcana của bộ bài tarot.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Devil

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 năm trước
Thẻ Devil được dán nhãn là thẻ “15” trong Major Arcana

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Wheel of Fortune

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 năm trước
Thẻ Wheel of Fortune được gắn nhãn số “10” và do đó cũng chứa đựng sự rung động năng lượng của Số Mười.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: Strength

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 năm trước
Cung hoàng đạo chiêm tinh của Sư Tử được cai trị bởi Lá bài Sức mạnh.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Hermit

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 năm trước
Khi lá bài The Hermit xuất hiện trong bài đọc tarot, nó phản ánh sự hiểu biết sâu rộng về nội tâm, khả năng tìm kiếm tâm hồn

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: Justice

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 năm trước
Dấu hiệu chiêm tinh của Cung Hoàng Đạo Thiên Bình được cai trị bởi Lá bài The Justice.

Một Số Lưu Ý Khi Chọn Mua Bộ Bài Tarot Cho Người Mới

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 năm trước
Một vài bộ bài mà bạn muốn có thật ra đơn giản chỉ là vì chúng được vẽ từ người họa sĩ mà bạn yêu thích.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Chariot

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 năm trước
Thẻ The Chariot được dán nhãn số “7” và do đó cũng chứa năng lượng và đặc điểm dao động của Số bảy.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Lovers

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 năm trước
Song Tử được cai trị bởi lá bài The Lovers trong bộ bài tarot (và cũng được cai trị bởi hành tinh Sao Thủy).

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Hierophant

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 năm trước
Khi lá bài The Hierophant xuất hiện trong bài đọc Tarot, nó cho thấy cần phải tôn trọng truyền thống