TAGS: nghi thức trì tụng các loại kinh chú

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà (Phiên âm tiếng Hán)

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Hướng dẫn Phật tử tụng Kinh A Di Đà tại nhà lần lượt gồm Niệm Hương, Cúng Hương Tán Phật, Kỳ Nguyện, Tán Phật, Quán Tưởng, Tán Hương, Chú Đại Bi...

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà ( Phiên âm tiếng Việt)

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Hướng dẫn Phật tử tụng Kinh A Di Đà tại nhà lần lượt gồm Niệm Hương, Cúng Hương Tán Phật, Kỳ Nguyện, Tán Phật, Quán Tưởng, Tán Hương, Chú Đại Bi...Bản

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Địa Tạng (Bản Tiếng Việt)

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Kinh Địa Tạng gồm 3 quyển :Quyển Thượng, Quyển Trung và Quyển Hạ. gồm 13 Phẩm. Hướng dẫn Hành Giả Trì Tụng Kinh Địa Tạng Vời trình tự NGUYỆN HƯƠNG, TA

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Lăng Nghiêm (Công Phu Khuya)

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Hướng dẫn Phật Tử Tại Gia trì tụng Kinh Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Với Các Bước: Tán Phật, Quán Tưởng, Lễ Phật, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Thập Ch

Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi (Bản Thường Tụng)

Chú Thường Tụng - 1 năm trước
Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi mà Phật Tử có thể Tự thực hiện tại nhà theo trình tự Nguyện Hương, Đảnh lễ tam bảo, Tán Hương, Trì Tụng Chơn Ngôn, Phát

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Phổ Môn (Kinh Cầu An) Bản đầy đủ

Kinh Phật Thường Tụng - 1 năm trước
Phẩm Phổ Môn, Kinh Phổ Môn, Kinh Cầu An hay Kinh Quán Thế Âm và gọi đủ là Quan Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm. Hướng dẫn Phật Tử Tại Gi

Giới thiệu Kinh Vu Lan và Ý Nghĩa Kinh Vu Lan

Kinh Phật Thường Tụng - 11 tháng trước
Nếu Kinh Vu Lan thông điệp hiếu kính cha mẹ thì mùa Vu Lan là mùa biểu tượng của đạo hiếu trong đạo Phật. Đó là mùa gợi chúng ta nhớ đến công ơn

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Vu Lan tại gia

Kinh Phật Thường Tụng - 11 tháng trước
Kinh Vu Lan - Kinh Vu Lan Bồn - Hướng dẫn phật tử tại gia tự thực hiện nghi thức trì tụng Kinh Vu Lan tại nhà

Ý Nghĩa và Lợi Ích khi tụng Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh

Kinh Phật Thường Tụng - 9 tháng trước
Sám hối Sáu Căn không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội, mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không

Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh

Kinh Phật Thường Tụng - 9 tháng trước
Hướng Dẫn Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh cho Phật Tử Tự thực hành tại nhà, in ấn và tải miễn phí sách Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm H