TAGS: nghi thức trì tụng các loại kinh chú

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Địa Tạng (Bản Tiếng Việt)

Kinh Phật Thường Tụng - 4 năm trước
Kinh Địa Tạng gồm 3 quyển :Quyển Thượng, Quyển Trung và Quyển Hạ. gồm 13 Phẩm. Hướng dẫn Hành Giả Trì Tụng Kinh Địa Tạng Vời trình tự NGUYỆN HƯƠNG, TA

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà ( Phiên âm tiếng Việt)

Kinh Phật Thường Tụng - 4 năm trước
Hướng dẫn Phật tử tụng Kinh A Di Đà tại nhà lần lượt gồm Niệm Hương, Cúng Hương Tán Phật, Kỳ Nguyện, Tán Phật, Quán Tưởng, Tán Hương, Chú Đại Bi...Bản

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà (Phiên âm tiếng Hán)

Kinh Phật Thường Tụng - 4 năm trước
Hướng dẫn Phật tử tụng Kinh A Di Đà tại nhà lần lượt gồm Niệm Hương, Cúng Hương Tán Phật, Kỳ Nguyện, Tán Phật, Quán Tưởng, Tán Hương, Chú Đại Bi...