Cách Xem Bói Bài Dự Đoán Sự Việc Sắp Tới Thành Hay Bại

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà

Muốn xem vài trang quẻ bài này, quý vị cầm bộ bài 32 lá lên tay xóc trộn cho thực đều, tâm nguyện cho thành khẩn, lòng cần phải tĩnh đừng để cho ngoại cảnh chi phối.

Quẻ bói bài này có tính cách Nhâm Độn của Mai Hoa Càn Tượng, "có chủ đích". Người xem đang muốn xem kết quả của sự việc gì thì cầu quẻ đích danh vào sự việc đó, chứ không thể xem chung chung nhiều việc một lúc. 

Ví dụ: Đang cần hỏi sự Công danh hoặc Thi cử, thì khi trải quẻ bài ra chỉ xin hỏi việc Công Danh hoặc Thi Cử sẽ thành hay bại, chứ không thể 1 lúc xem cả Công Danh, Tình Yêu trong 1 quẻ bài được. Quẻ bài Thành bại này thường được sử dụng để hỏi với 4 mục đích:

  • Thi cử, công danh
  • Tình duyên bổn mạng
  • Sự nghiệp buôn bán
  • Vận hạn, tai nạn 
  • Và những sự việc bất kỳ nào đó mà chủ quẻ muốn hỏi...

Trước khi bói bài bạn đọc phải nhớ, đàn ông dùng tay trái để lật bài, đàn bà dùng tay phải, ngoại trừ lúc xóc bài và trộn bài thì có thể dùng tay thuận của mình

Phương pháp này sử dụng 32 Lá bài, tức là lọc tất cả các lá bài từ 7, 8, 9, 10, J, Q, K cả 4 chất để sử dụng.

Xem quẻ bói bài thành hay bại

Đây là hình vẽ cách trải quẻ bài “Mai hoa Càn Tượng".

Muốn xem vài trang quẻ bài này, quý vị cầm bộ bài 32 lá lên tay xóc trộn cho thực đều, tâm nguyện cho thành khẩn, lòng cần phải tĩnh đừng để cho ngoại cảnh chi phối.

Sau đó bạn hãy dùng tay trái (nếu đàn ông) hoặc tay phải (nếu đàn bà) rút ra 13 lá bài may rủi trong toàn bộ 32 lá.

Sau khi đã có đủ 13 lá bài rồi bạn hãy để phần còn lại của bộ bài ra ngoài, phần đó chẳng cần thiết.

Bây giờ bạn hãy cầm 13 lá bài rút ra trộn lại cho thật đều, nên nhớ là bài khi trộn cũng như khi rút bài ra và trải thành quẻ bài phải lật úp.

Trộn đều 13 lá bài đó xong bạn hãy dùng tay trái (đàn ông) lấy một lá đặt xuống chính giữa làm lá bài "Chủ sử bổn mệnh" còn lại 12 lá bài bạn hãy tuần tự từ số 1 cho đến số 12 đặt xuống xung quanh lá bài "bổn mệnh".

Đặt xong, tức là bạn đã trang được quẻ bài "Mai hoa Càn Tượng".

Tuy nhiên khi quẻ bài này còn lật úp chẳng khác gì hoa mai chưa nở

Vậy bạn hãy cho hoa mai nở đi, bây giờ bạn hãy lật lá bài bổn mạng ở chính giữa lên để biết đó là lá bài nước gì trong 4 nước Cơ, Rô, Chuồn, Bích, tay nào cũng được vì bài đã thành quẻ.

Lá bài bổn mạng đó đoán như sau :

I. XEM VỀ CÔNG DANH THI CỬ

LÁ BÀI CƠ

Bổn mạng có lá bài cơ

Bao nhiêu hy vọng ước mơ hình thành

Tin thư đưa đến bên rèm

Mở ra xem thử công danh thế nào?

LÁ BÀI RÔ

Lá rô bổn mạng nằm vào

Mãi chờ mãi đợi nôn nao tấc lòng

Lắng lo trong dạ phập phồng

Trường giang sóng dội trập trùng quân reo

LÁ BÀI CHUỒN

Thêm hai bớt một kỳ kèo

Toàn tin thất thiệt lắm điều hoang mang

Khá nên tĩnh trí bình an

Lo chi ra thở vào than nhọc lòng.

LÁ BÀI BÍCH

Cho hay chưa hẳn là buồn

Khoan nên vội vã lên đường ra đi!

Nghe chi tiếng bấc tiếng chì

Chẳng qua cái miệng thị phi ở đời.

Trên đây là ý nghĩa của lá bài bổn mạng, bây giờ bạn hãy dở lá bài số 5, số 7, số 9 và số 11 lên, đó là bài "Tứ Trụ” để xem có kết quả thành bại. Nếu nước bích chiếm đa số thì bạn khỏi cần xem tiếp. Thí dụ trong 4 lá Tứ trụ mà 3 lá bích 1 lá Chuồn, hoặc Rô, hoặc Cơ thì công danh thi cử thất bại, hoặc là 2 lá bích, 1 lá cơ, 1 lá rô hoặc chuồn cũng thất bại nếu có thành công cũng là sự thành rất tầm thường và nhỏ bé!

Ngược lại nếu chỉ có một lá bích, hoặc không có lá nào trong Tứ trụ (4 lá) thì đó là quẻ ’’Đại cát" tốt sự thành công đã thấy rõ.

II. BÀI ĐOÁN TỨ TRỤ

Tứ trụ "Cơ, Rô, Bích, Chuồn"

Đồng đều bốn nước thành công khó gì

"Cơ rô hai nước đẹp sao"

Hồng hồng tứ trụ trọn bề đẹp xinh

Cơ đều bốn lá hiển vinh

Quẻ này "đại cát" điềm lành, hiếm thay

Tứ trụ bốn lá rô bày

Cũng là quẻ tốt tràn đầy thoả vui

Tứ trụ bốn lá chuồn ngồi

Báo điểm đại lợi sáng ngời nghiệp danh

Tứ trụ bốn lá bích đen

Quẻ này hung hiểm chẳng nên chẳng lành

Ôi thôi nát nghiệp hư danh

Trường giang sống dậy thuyền mành ngửa nghiêng

Sau khi đã xem qua phần tứ trụ thấy quẻ bất thành là bỏ đi, nếu thấy phần tốt hiện ra thì xem tới phần "bát tiên" để tìm hiểu thêm về diễn biến của quẻ bài đó. Bát tiên tức là 8 bát bài chưa lật ngửa, bây giờ bạn hãy lần lượt lật cả 8 lá bài Bát Tiên ra đó là những lá bài mang số 1,2, 4, 6, 8, 10 và 12.

Điểu quan trọng cần phải ghi nhớ đó là :

Lá bài số 1 xem chung với số 6 

Lá bài số 2 xem chung với số 8 

Lá bài số 3 xem chung với số 10 

Lá bài số 4 xem chung với số 12

III. BÀI ĐOÁN BÁT TIÊN

1. Số 1 và số 6

Một, sáu hai lá toàn Cơ 

Có phần xuất ngoại đẹp thơ vô cùng 

Rô đều hai lá đỏ hồng 

Tốt thay bổn mạng cõi lòng nở hoa

Chuồn bay một cặp la đà 

Tiệc vui yến ẩm thêm quà tặng cho 

Bích đen hai lá tối mò

Quẻ này tuy tốt phải ngừa quân gian

Ý nói rằng:

Nếu hai lá bài số 1 và số 6 đểu là nước Cơ thì có sự xuất ngoại, đi xa hoặc du lịch rất tốt.

Nếu là hai nước rô thì sức khoẻ dồi dào nhiều tin vui cùng đến một lúc, lòng mừng khấp khởi.

Nếu hai lá nước chuồn thì có tiệc tùng yến ẩm vui say, có quà tặng vật biếu.

Nếu là lá bài nước Bích thì toàn quẻ tuy tốt (dĩ nhiên là tốt vì quẻ đã thành đạt ngay trong phần "tứ trụ"nhưng bổn mạng phải đề phòng trộm cắp.

Ngoài ra lá Cơ nằm với lá Rô hoặc chuồn thì mọi sự làm ăn vui vẻ đề huề.

Nếu 1 trong 3 lá Cơ, Rô, Chuồn thì mọi sự làm ăn vui vẻ đề huề.

Nếu 1 trong 3 lá Cơ, Rô, Chuồn mà đi cạnh lá Bích thì bổn mạng có sự yếu kém về sức khỏe, Ốm đau chẳng hạn.

2. Số 2 và số 8

Cả hai cùng một ước mơ

Mừng vui như nước tuôn vô trong nhà

Nước Rô hai lá ra đi

Chẳng buồn chẳng khổ xông pha ngại gì

Nước Chuồn hai lá lưu ly

Bước đi một bước quyền uy hơn người

Biết đâu hai lá biếng lười

Khá nên tránh đủ nói cười điêu ngoa

Ý nói rằng:

Nếu là hai lá bài số 2 và số 8 cùng một nước Cơ thì tràn đầy hạnh phúc. Nếu là hai lá bài nước Rô thì có sự đi ra rất bình an.

Nếu là hai lá bài nước Chuồn thì có sự trọng vọng kính nể.

Nếu là hai lá bài nước Bích thì chớ nên tin ai nhiều. Coi chừng sự điêu ngoa lừa lọc.

Ngoài ra lá Cơ nằm với lá Rô hoặc Chuồn thì tuy có sự thành công nhưng phải chờ đợi.

Nếu một trong ba nước Cơ, Rô, Chuồn đi với lá Bích thì Iiên đới với sự thành đạt gặp sự bực mình.

3. Số 3 và số 10

Song song hai lá bài Cơ

Bao nhiêu phước lộc không chờ mà lên

Tốt thay hai lá Rô hiền

Chỉ điều yên ấm chẳng phiền lụy ai

Chuồn chuồn gặp cánh liệng bay

Ai đem tiền bạc trao tay chớ mừng

Nước Bích hai lá đi chung

Bỗng dưng có kẻ bất trung giật đồ.

Ý nói rằng:

Nếu là hai lá bài số 3 và số 10 cùng một nước Cơ thì có điều phước lộc đến.

Nếu là hai lá bài Chuồn thì chớ nên nhận tiền bạc của ai cho hoặc gửi.

Nếu là hai lá bài Bích thì chỗ quen biết có người bất chính tính toán chuyện cướp giật.

Ngoài ra những lá khác đều bình thường chẳng có gì đáng nói.

4. Số 4 và số 12

Cơ nằm hai lá hai cung

Đem thêm hỷ sự vui mừng hát ca 

Song song hai lá bài Rô 

Ra đi lòng những lo âu ngại ngùng

Bài Chuồn hai lá đi chung

Thêm tiền thêm lộc cõi lòng nở hoa

Bích đen hai lố gian tà

Một phen lặn lội xông pha hiểm nghèo.

Ý nói rằng:

Nếu hai lá bài số 4 và số 12 mà cùng một nước Cơ thì trong nhà có thêm hỷ sự, chuyện vui vẻ, đám cưới tiệc chẳng hạn.

Nếu là hai lá bài Rô thì có sự ra đi, nhưng bổn mạng phải lo nghĩ nhiều.

Nếu là hai lá bài Chuồn trong sự thành công còn gặp nhiều sự vui may liên đới, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vui mừng.

Nếu là hai lá bài cùng nước Bích thì có sự đi xa làm việc hiểm nghèo, nhưng bổn mạng rất vững khỏi lo.

Sau khi các bạn đã xem rõ phần Bát Tiên rồi, hãy đem đối chiếu với phần Tứ Trụ. Nếu hai phần đều tốt thi tốt thêm, nếu hai phần tốt một phần xấu thì trung bình, nếu cả hai phần đều xấu thì sự thành công của mình luôn luôn phải đề phòng bổn mạng.

Điều nên biết là quẻ bài này không đánh vào giá trị lá bài mà chỉ tính theo nước bài, và cũng xin nói thêm rằng quẻ này chỉ xem riêng cho từng tiết mục trong 4 điểm. Dù sự giải đoán giống nhau nhưng phần suy luận thì khác nhau tùy theo "cầu sư" của mình.

 

BÓI BÀI HÔM NAY

HÃY BỐC 2 LÁ BÀI

* Đàn ông lật bằng tay trái, phụ nữ lật bằng tay phải theo nguyên tắc “Nam tả Nữ hữu”

Click "XEM NGAY" để xem quẻ bói bài hôm nay của bạn !

BÓI BÀI TAROT

Bói Bài Tarot Hàng Ngày

Hãy bắt đầu ngày mới với "Bói Bài Tarot Hàng Ngày" để có được tinh thần sảng khoái

Bói Bài Tarot Tình Yêu

Biết những gì đang xảy ra trong mối quan hệ tình cảm của bạn với "Bói Bài Tarot Tình Yêu" hôm nay

Bói Bài Tarot Công Việc

Trước khi từ bỏ công việc cũ hoặc theo đuổi 1 cơ hội mới hãy để "Bói Bài Tarot Công Việc" giúp bạn

Bói Bài Tarot Tài Chính

Bạn đã quản lý vấn đề thu chi cá nhân của mình tốt chưa? Cùng xem "Bói Bài Tarot Tài Chính" cho bạn câu trả lời chính xác

Bói Bài Tarot Sức Khỏe

Có thể bạn không biết được những gì đang đến với sức khỏe của mình, "Bói bài Tarot Sức Khỏe" sẽ bóc trần những vấn đề mà bạn không bao giờ nghĩ đến

Bói Bài Tarot Cảm Xúc

Tinh thần bạn hôm nay thế nào? "Bói Bài Tarot Cảm Xúc" để xem hôm nay sẽ là một ngày tươi mới hay ủ rũ

Tin về Cách Xem Bói Bài Tại Nhà

Ý Nghĩa Tổng Quan 78 Lá Bài Tarot

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 23 giờ trước
Ý nghĩa 22 lá bài tarot của bộ ẩn được coi là phần trọng tâm của bài Tarot.

Nguồn Gốc Bói Quẻ: Ý Nghĩa 64 Quẻ Dịch Trong Bói Quẻ (P3)

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 7 ngày trước
Kinh Dịch bắt đầu bằng hai quẻ Càn, Khôn, gốc của vạn vật; tận cùng bằng hai quẻ Ký tế và Vị tế đã xong rồi lại chưa xong.

Nguồn Gốc Bói Quẻ: Ý Nghĩa 64 Quẻ Dịch Trong Bói Quẻ (P2)

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 7 ngày trước
Quẻ Địa Thiên Thái là quẻ số 11 trong Kinh dịch. Quẻ này hay còn gọi là quẻ Thái.

Nguồn Gốc Bói Quẻ: Ý Nghĩa 64 Quẻ Dịch Trong Bói Quẻ (P1)

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 7 ngày trước
64 thẻ quẻ ứng chiếu sự cát hung, may rủi của vạn vật trong thế giới, giúp con người vượt qua những khổ ải, khó khăn

Tarot Kiều: Một Phần Thú Vị Trong Văn Hóa Tarot Thế Giới

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 2 tuần trước
Tarot Kiều bắt một nhịp cầu nối giữa Đông và Tây để người đọc bài cùng nhìn tarot và Truyện Kiều qua lăng kính khác.

Dự Báo Tarot Cho Tháng 5 Năm 2022: The Devil

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 3 tuần trước
Lá bài The Devil tượng trưng cho bản năng của con người, tham vọng, ham muốn, tình dục và tiền bạc.

Ý Nghĩa của 32 Con Bài trong Bói Bài Tây

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 1 tháng trước
Ý nghĩa các lá bài không nằm ngoài ý nghĩa của các nước bài và phụ thuộc về giá trị lởn nhỏ của các lá bài mà phản ánh mức độ khác nhau

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The World

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 1 tháng trước
Lá bài The World - Thế giới là Số 21, là lá bài cuối cùng trong Bộ bài Chính của bộ bài Tarot.

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Judgment

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 1 tháng trước
Khi Lá bài Phán xét xuất hiện trong bài đọc Tarot, nó chỉ ra một kiểu thức tỉnh nào đó

Khám Phá Ý Nghĩa Lá Bài Tarot: The Sun

Cách Xem Bói Bài Tại Nhà - 1 tháng trước
Lá bài The Sun - Mặt trời là lá bài Số “19” trong Bộ chính Arcana của bộ bài tarot.