LỊCH CÁC SỰ KIỆN KINH PHẬT THÁNG 1

Xem lịch tháng

CÁC SỰ KIỆN PHẬT GIÁO THÁNG 1 NĂM 2022

8
12/2021
Sự kiện đã diễn ra 130 ngày trước

Ngày Vía Phật Thích Ca thành đạo

Dương lịch: 10/1/2022
Danh hiệu "Thích-ca Mâu-ni” thường được dùng để chỉ vị Phật lịch sử đã từng sống trên Trái Đất này, nhằm phân biệt với các vị Phật khác. Dòng Thích-ca vốn là vương tộc, cai trị một trong 16 vương quốc của Ấn Độ thời bấy giờ, ngày nay thuộc miền Nam Nepal. Kinh đô thời đó là Ca-tì-la-vệ (sa. kapilavastu), là nơi Phật sinh ra và trưởng thành. Vua cha là Tịnh Phạn (sa. śuddhodana, pi. suddhodana), trị vì tiểu vương quốc Thích-ca.

BÌNH LUẬN