Kinh Phật Thường Tụng

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Vu Lan tại gia

Kinh Vu Lan - Kinh Vu Lan Bồn - Hướng dẫn phật tử tại gia tự thực hiện nghi thức trì tụng Kinh Vu Lan tại nhà

Giới thiệu Kinh Vu Lan và Ý Nghĩa Kinh Vu Lan

Nếu Kinh Vu Lan thông điệp hiếu kính cha mẹ thì mùa Vu Lan là mùa biểu tượng của đạo hiếu trong đạo Phật. Đó là mùa gợi chúng ta nhớ đến công ơn

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Phổ Môn (Kinh Cầu An) Bản đầy đủ

Phẩm Phổ Môn, Kinh Phổ Môn, Kinh Cầu An hay Kinh Quán Thế Âm và gọi đủ là Quan Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm. Hướng dẫn Phật Tử Tại Gi

Ý nghĩa Kinh Địa Tạng ,Lợi Ích Khi Trì Tụng Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Kinh nói về hạnh nguyện của bồ tát địa tạng được tôn giả A Nan trùng tuyên lại lời của Đức Phật dạy. Giải thích Ý Ng

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Lăng Nghiêm (Công Phu Khuya)

Hướng dẫn Phật Tử Tại Gia trì tụng Kinh Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Với Các Bước: Tán Phật, Quán Tưởng, Lễ Phật, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Thập Ch

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Địa Tạng (Bản Tiếng Việt)

Kinh Địa Tạng gồm 3 quyển :Quyển Thượng, Quyển Trung và Quyển Hạ. gồm 13 Phẩm. Hướng dẫn Hành Giả Trì Tụng Kinh Địa Tạng Vời trình tự NGUYỆN HƯƠNG, TA

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà ( Phiên âm tiếng Việt)

Hướng dẫn Phật tử tụng Kinh A Di Đà tại nhà lần lượt gồm Niệm Hương, Cúng Hương Tán Phật, Kỳ Nguyện, Tán Phật, Quán Tưởng, Tán Hương, Chú Đại Bi...Bản

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà (Phiên âm tiếng Hán)

Hướng dẫn Phật tử tụng Kinh A Di Đà tại nhà lần lượt gồm Niệm Hương, Cúng Hương Tán Phật, Kỳ Nguyện, Tán Phật, Quán Tưởng, Tán Hương, Chú Đại Bi...