Kinh Phật Thường Tụng

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà ( Phiên âm tiếng Việt)

Hướng dẫn Phật tử tụng Kinh A Di Đà tại nhà lần lượt gồm Niệm Hương, Cúng Hương Tán Phật, Kỳ Nguyện, Tán Phật, Quán Tưởng, Tán Hương, Chú Đại Bi...Bản

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà (Phiên âm tiếng Hán)

Hướng dẫn Phật tử tụng Kinh A Di Đà tại nhà lần lượt gồm Niệm Hương, Cúng Hương Tán Phật, Kỳ Nguyện, Tán Phật, Quán Tưởng, Tán Hương, Chú Đại Bi...