Kinh Phật Thường Tụng

Nghi Thức Lễ Phật Đản Bản Đầy Đủ Dành Cho Phật Tử

Nghi Thức Lễ Phật Đản bản đầy đủ : giúp người đọc tụng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của Phật trước khi đi vào các giáo pháp căn

Nghi Thức Tụng Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm 500 Lạy

Nghi Thức Tụng Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm 500 Lạy, Công đức lễ bái 500 lạy danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát rất lớn, tiêu diệt tôi nghiệp, m

Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh

Hướng Dẫn Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh cho Phật Tử Tự thực hành tại nhà, in ấn và tải miễn phí sách Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm H

Ý Nghĩa và Lợi Ích khi tụng Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Niệm Hồng Danh

Sám hối Sáu Căn không phải là xưng tội trước Phật và Bồ-tát để được các Ngài tha tội, mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Từ Bi Thủy Sám - Việt Dịch Hòa Thượng Thích Huyền Dung

Kinh Thủy Sám có ý nghĩa dùng sức sám hối, cũng ví như lấy nước rửa sạch mọi dơ bẩn. Khi tụng kinh này phải nên thành tâm hối lỗi, tất cả những gì đã

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Vu Lan tại gia

Kinh Vu Lan - Kinh Vu Lan Bồn - Hướng dẫn phật tử tại gia tự thực hiện nghi thức trì tụng Kinh Vu Lan tại nhà

Giới thiệu Kinh Vu Lan và Ý Nghĩa Kinh Vu Lan

Nếu Kinh Vu Lan thông điệp hiếu kính cha mẹ thì mùa Vu Lan là mùa biểu tượng của đạo hiếu trong đạo Phật. Đó là mùa gợi chúng ta nhớ đến công ơn

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Phổ Môn (Kinh Cầu An) Bản đầy đủ

Phẩm Phổ Môn, Kinh Phổ Môn, Kinh Cầu An hay Kinh Quán Thế Âm và gọi đủ là Quan Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm. Hướng dẫn Phật Tử Tại Gi

Ý nghĩa Kinh Địa Tạng ,Lợi Ích Khi Trì Tụng Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Kinh nói về hạnh nguyện của bồ tát địa tạng được tôn giả A Nan trùng tuyên lại lời của Đức Phật dạy. Giải thích Ý Ng

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Lăng Nghiêm (Công Phu Khuya)

Hướng dẫn Phật Tử Tại Gia trì tụng Kinh Lăng Nghiêm - Công Phu Khuya Với Các Bước: Tán Phật, Quán Tưởng, Lễ Phật, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Thập Ch