TAGS: nghiệp chướng

12 Luật Nghiệp Báo Ảnh Hưởng Tới Đời Sống Của Chúng Ta

Tâm Linh Huyền Bí - 8 tháng trước
Chúng ta thu hoạch những gì chúng ta đã trồng. Vì vậy, muốn nhận được hạnh phúc, hãy vui vẻ; để có tình yêu, hãy yêu thương; để trở nên giàu có, hãy h

Bùa Ngải Và Những Điều Ít Biết

Tâm Linh Huyền Bí - 1 năm trước
Bùa chú thì nhờ trợ lực của thần chú mà nhốt vong vào nét vẽ, tờ giấy. Ngải thì dùng thần chú để vong lệ thuộc vào một loại thực vật.

Cách Tránh Ác Nghiệp Và Tạo Nghiệp Tốt

Tâm Linh Huyền Bí - 1 năm trước
Hiểu rõ ý nghĩa của nghiệp, chúng ta có thể hóa giải nghiệp xấu bằng cách giữ gìn năm giới, siêng năng thực hành mười điều lành của thân, khẩu, ý

4 loại nghiệp chướng của người mới phát tâm học Phật

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến