TAGS: năm nhuận

Lịch Là Gì, Hệ Thống Lịch Gồm Những Loại Nào

Phong tục tập quán - 11 tháng trước
Hiện nay, người Việt Nam nhắc đến “âm lịch” là để chỉ nông lịch, một loại lịch được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia

Năm Nhuận Và Những Điều Bí Ẩn

Phong tục tập quán - 11 tháng trước
Theo như dương lịch chúng ta đang sử dụng hiện nay, năm nhuận là năm có dư ra một ngày và ngày đó là ngày 29/2.

Lịch Âm Dương Và Nguồn Gốc Lịch Việt Nam

Phong tục tập quán - 11 tháng trước
Năm âm lịch được tính bằng chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng (mặt trăng còn được gọi là sao “Thái âm”).

Tất Tật Thông Tin Dương Lịch, Âm Lịch, Năm Nhuận

Phong tục tập quán - 11 tháng trước
Năm nhuận có 13 tháng, có hai tháng trùng tên, tháng thứ nhì là tháng nhuận.

Sự Phức Tạp Của Những Bộ Lịch Cùng Giấc Mơ Về Một Bộ Lịch Chung

Phong tục tập quán - 11 tháng trước
Vào các năm nhuận, lịch Hebrew có nguyên một tháng nhuận được thêm vào trước tháng 6.