Những Điều Ít Biết Về Ngạ Quỷ Và 24 Loài Ngạ Quỷ (P2)

Tâm Linh Huyền Bí

Trong số những cô hồn, ma quỷ quấy phá người dân, dân gian thường nhắc tới quỷ đói (ngạ quỷ).

3.11. Ngạ Quỷ Thứ Mười Một

Ngạ quỷ này tên VEMANIKA thân hình mập mạp cao lớn, bụng ngay như bí đao, lông lá mọc xồm xoàm, phủ kín cả mình, khi thọ vui, khi thọ khổ không đều, tâm tánh hung tợn, tay cầm khí giới. Ngạ quỷ này thường gọi là Yamaràja - Diêm Vương. Diêm Vương này có khi thọ vui trong nửa tháng, thọ khổ nửa tháng, thay đổi mãi mãi như vậy cho đến khi hết nghiệp. Khi thọ khổ thì tính nết hung hăng nóng nảy như lửa, chém giết tra khảo và hành tội chúng sanh trong địa ngục, từ sớm đến chiều máu lấm đầy mình, sân hận luôn luôn, lại nhịn đói nhịn khát, đau khổ vô cùng. Khi nào thọ vui thì những cảnh khổ ấy tiêu tan mất hết, trở thành một vị Chư thiên an vui thơ thới, sắc đẹp tốt tươi, hưởng sự khoái lạc nơi cảnh trời, có rất nhiều tiên nữ hầu hạ.

Ngạ quỷ này vì kiếp trước là người si mê, ai rủ làm chi cũng làm theo. Khi làm tội, khi làm phước, làm theo thói quen. Sát hại sanh vật cũng có, mà làm phước cũng có. Khi làm phước mà vẫn uống rượu, không giữ gìn giới hạnh.

3.12. Ngạ Quỷ Thứ Mười Hai

Ngạ quỷ này tên MAHIDDHIKA có thân hình lịch sự tốt đẹp như chư thiên, ăn mặc, trang điểm đủ các thứ báu vật, có thần thông bay trên hư không, nhưng thân mình vô cùng hôi thối, lại bị đói khát cả ngàn muôn năm. Thường đi khắp nơi kiếm đồ dơ mà ăn. Có khi gặp được vật thực, mừng rỡ lấy đưa vào miệng ăn thì vật thực ấy lại hóa thành sắt nướng đỏ, cháy cả miệng mồm, khi nuốt khỏi miệng trở thành sắt nướng đỏ, cháy hết ruột gan, đau khổ không kể xiết.

Ngạ quỷ này vì kiếp trước là người xuất gia tu hành không thọ trì giới luật chín chắn, hay phá hoại Phật pháp. Hạng người tà mạng này chỉ giả tu để cốt nuôi mạng sống, gạt gẫm tín đồ, ham mê lợi lộc, không khi nào thu thúc và nghiêm trì giới hạnh. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào địa ngục; khi còn sót quả, phải tái sanh lại lên làm thứ ngạ quỷ này.

3.13. Ngạ Quỷ Thứ Mười Ba

Ngạ quỷ này tên SUCILOMA có lông tóc rất nhiều, nhọn như kim đâm khắp cả thân mình, đâm xoáy từ trên đầu thấu ra miệng, máu chảy tuôn ra, từ miệng thấu tới cần cổ, từ cần cổ thấu tới ngực, từ ngực lủng thấu tới bụng, từ bụng đâm thấu tới bắp vế và ống quyển, đâm hoài như vậy luôn luôn không ngừng nghỉ, đau đớn kêu la thảm thiết, trôi nổi bềnh bồng trên hư không, gần núi Kỳ Xà Quật.

Ngạ quỷ này kiếp trước là người đánh xe bò tính tình hung ác. Khi đánh xe, đâm trâu bò bằng sắt nhọn. Hơn nữa, họ còn là người xấu xa hay gây gổ hay nói lời độc ác đâm thọc đầu này, đầu kia cho người khác sinh ra sự bất hòa, chia phe chia đảng. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ ngạ quỷ này.

3.14. Ngạ Quỷ Thứ Mười Bốn

Ngạ quỷ này tên KUMBHÀNDA có 2 hòn ngọc hành thật to, bị các loài kền kền, ó, diều theo cắn mổ, để xuống ngồi trên ngọc hành thì đau nhức, phải vác trên vai chạy hoài rất khổ sở, nhưng các loài ấy vẫn cứ bay theo, cả bầy cắn mổ đau nhức vô cùng.

Ngạ quỷ này kiếp trước làm quan xử kiện, chuyện phải cho là quấy, chuyện quấy cho là phải, ăn hối lộ, tư vị, áp dụng sai lệ luật quốc gia, hành phạt kẻ hiền lương. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải vào cảnh A tỳ địa ngục (Avicii) bị lửa đốt thật lâu đời; khi hết tuổi thọ cảnh ấy và còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ này.

3.15. Ngạ Quỷ Thứ Mười Lăm

Ngạ quỷ này tên AHI, mình rắn đầu người, lớn dài như trái núi, lửa cháy rần rộ chung quanh mình, giãy dụa nóng la đau khổ ở trong lửa, lại phải chịu sống thật lâu đời vì nghiệp ác cấu tạo, nên không chết được, thường ở nơi rừng núi.

Ngạ quỷ này kiếp trước là người nhiều lòng sân hận, câu mâu nhăn nhó, mỗi chút mỗi sân, tâm địa đen tối như súc sanh, không phân phải quấy, đốt nhà cửa người, đốt cả cốc liêu của Đức Phật, không chút ăn năn, khi chết phải sa vào cảnh A tỳ địa ngục thật lâu đời; khi hết tuổi thọ cảnh ấy, mới tái sanh làm thứ ngạ quỷ này.

3.16. Ngạ Quỷ Thứ Mười Sáu

Ngạ quỷ này tên NICCHAVI là thứ ngạ quỷ thân mình mủ chảy tràn trề, phần thì các loại kền kền, ó, diều bay theo cả bầy cắn mổ, rớt ra từng miếng; do quả ác, thịt ấy trở mọc đầy lại, liền đau nhức khóc la thê thảm, nhưng các loài ấy vẫn không tha, luôn luôn cắn mổ, trôi nổi trên không, gần núi Kỳ Xà Quật.

Ngạ quỷ này kiếp trước là người đàn bà đang tâm có chồng còn ngoại tình với kẻ khác, lén lút chia sớt tình thương của chồng cho kẻ khác; mưu hại, gạt gẫm chồng, làm bộ, làm điều giả dối hai lòng. Do nhân ác đã gieo, khi chết, phải sa vào “địa ngục đồ sôi”, nấu lênh đênh trong nước đồng sôi thật lâu đời; còn sót quả, tái sinh lại làm thứ ngạ quỷ này.

3.17. Ngạ Quỷ Thứ Mười Bảy

Ngạ quỷ này tên NIMUGGA thân hình xấu xa, thịt da cứng rắn, thối tha, dính đầy những phân, luôn luôn cắm đầu xuống hầm phân ngộp thở, phải ăn uống đầy chướng bụng, mới trồi lên được; khổ não vô cùng, rồi cũng phải cắm đầu xuống hầm phân nữa, luôn luôn như thế ấy.

Ngạ quỷ này là người trước kia tâm tánh đê tiện xấu xa, lén lúc tà dâm vợ con người, bất cần già trẻ, lại còn hành hạ vợ nhà, làm oai cho kiêng sợ, giả bộ tánh tình như người trong sạch ngay thật, nhưng vắng mặt vợ lại mèo mỡ, vợ nhà chịu đau khổ. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục, bị quỷ sứ bắt leo lên cây gòn bằng sắt cháy đỏ có gai thật bén, leo lên leo xuống, lủng xẻ mình mẩy, đau khổ hằng triệu năm; khi còn sót quả, sanh làm thứ ngạ quỷ này.

3.18. Ngạ Quỷ Thứ Mười Tám

Ngạ quỷ này tên SUKARA hình tướng dị kỳ, mình người đầu heo, trong miệng có đuôi mọc ra trám đầy cả miệng, ăn uống chi cũng không được, phải chịu đói khát khổ sở vô cùng, lại có giòi bò lúc nhúc, rút vào miệng lở lói hôi thối như thây ma, đau khổ thật lâu đời, thường ở nơi rừng sâu núi thẳm, hoặc gần núi Kỳ Xá Quật.

Ngạ quỷ này kiếp trước là người không biết đạo đức, tính nết đê hèn, không có lòng thành thật, thường hay nói láo, nói đâm thọc làm cho người chia rẽ, có khi lại nói phao vu để hãm hại người, khi thì nói lời độc ác, chửi mắng không kiêng nể ai. Do nhân ác đã gieo, nên khi chết, phải sa vào A tỳ địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời; khi sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ này.

3.19. Ngạ Quỷ Thứ Mười Chín

Ngạ quỷ này tên MANGULI, là ngạ quỷ có hình tướng dị kỳ, trông đáng ghê sợ, da thịt xù xì, lông lá xồm xoàm, cùi lác đầy mình, mùi thối tanh hôi không ai chịu được, răng hô ra chổm chổm, trôi nổi trên hư không; những con kền kền, ó, diều, có bầy có lũ áp lại cắn mổ đau đớn, khóc la thảm thiết, mắt lộ ra như chim ụt, bụng lớn như trống cái, tay chân cong queo.

Ngạ quỷ này kiếp trước là người phụ nữ lên đồng cốt, giả dối cho là linh thiêng, lường gạt người để uống rượu và sát sanh để cúng quỷ thần, mưu sĩ đủ cách để bóc lột người. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục nước chua (như a xit); thứ nước này khi đụng vào mình thì làm cho đau rát và thành lở lói da thịt từ nhỏ ra to, đốt nóng chết đi sống lại, đau khổ thật lâu đời; khi còn sót nghiệp ác ấy, tái sinh lại làm thứ ngạ quỷ này.

3.20. Ngạ Quỷ Thứ Hai Mươi

Ngạ quỷ này tên CHÀTAKA, thân hình ốm gầy còn da bọc xương, đói khát phi thường; có lối 90 kiếp quả địa cầu không quần áo cơm nước chi cả, đói khát đến đỗi đứng lên té xuống, mệt xỉu ngất người, khóc than thảm thiết.

Ngạ quỷ này kiếp trước kia (thuở Đức Phật Vipassi) là người giúp việc làm phước cho 3 vị thái tử để dâng cúng vật thực đến Đức Phật và 10 muôn chư Tăng, nhưng khi nấu chín xong, chưa đến giờ thọ trai, Đức Phật và chư Tăng chưa tới, con khóc đòi ăn, ban đầu múc bới cho vợ con ăn chút ít, sau cùng rồi họ cùng lấy ăn theo (vật thực để dâng cúng đến Đức Phật và chư Tăng nhưng họ lấy ăn trước). Do tội ăn trước vật thực dâng cho chư Tăng, nên khi chết, phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời; còn sót quả, phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ này.

3.21. Ngạ Quỷ Thứ Hai Mốt

Ngạ quỷ này tên KUKKUTA, nhiều vô số kể, đầu láng tròn không tóc, ốm gầy, bụng phình lớn ra như trống cái, chân cẳng xẹo xọ, ban ngày tay cầm búa to, kiếm đập đầu chảy máu, dầm dề bể nát cả sọ, sưng hết mình mẩy, ban đêm lại thì lửa cháy dữ dội đầy cả mình, phỏng lở đau khổ kêu cha mẹ khóc than, nghe thảm thiết. Khi sáng ra, lửa tắt hết lại cầm búa đi kiếm nhau đập nữa, thả không lo làm ăn, tối ngày chỉ lo đá gà, đá cá, chọi trâu để cá nhau ăn tiền, cờ bạc rượu chè, nuôi gà đầy nhà; nếu đá ăn thì vui mừng hớn hở, uống rượu lè nhè; nếu đá thua thì làm thịt uống rượu, chẳng chút từ tâm, ăn năn hối hận. Do nhân ác đã gieo, khi chết, phải sa vào địa ngục, bị lửa đốt thật lâu đời; khi còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ này.

3.22. Ngạ Quỷ Thứ Hai Mươi Hai

Ngạ quỷ này tên ASÌSA, hình tướng lạ kỳ hơn các thứ ngạ quỷ khác, có mình nhưng không đầu, mắt mũi miệng mọc ngay giữa ngực, tay chân cong queo, bụng lớn như trống cái, có những kền kền, ó, diều bay lại có bầy, cắn mổ luôn luôn, máu mủ chảy đỏ dầm dề đầy mình, trôi nổi trên hư không, đau đớn khóc than, tiếng nghe ghê tởm.

Ngạ quỷ này kiếp trước kia là người tánh tình hung tợn, nóng nảy như lửa, chém giết người không gớm tay, là giám sát trong xứ Vương Xá (Ràjagaha), chém đầu người vô số kể, chẳng chút từ tâm. Do nhân dữ đã gieo, khi chết, phải sa vào cảnh A tỳ địa ngục thật lâu đời; còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ không đầu này.

3.23. Ngạ Quỉ Thứ Hai Mươi Ba

Ngạ quỷ này tên SATTHIKUTÀ, thân hình cao lớn như núi, có lối 60 cái búa sắt cháy đỏ hừng, lớn bằng tảng đá, bay lên bay xuống, đập vào đầu ngạ quỷ này sưng lên, bể tan nát rồi hồi lại như cũ, bị hành luôn luôn như thế ấy, đau khổ rên la thảm khốc, thường ở nơi rừng sâu núi thẳm.

Ngạ quỷ này kiếp trước là người tánh tình nghênh ngang phách lối, biết nghề bắn đạn thật tài, gặp Đức Phật Độc giác đi khất thực, làm phách bắn chơi, làm cho Ngài phải lủng lỗ tai bên này thấu qua bên kia. Do nhân ác đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục bị lửa đốt thật lâu đời; khi còn sót quả, phải tái sinh lại làm thứ ngạ quỷ này.

3.24. Ngạ Quỷ Thứ Hai Mươi Bốn

Ngạ quỷ này tên PABBAJITA, mang sắc phục người tu, lửa cháy rần rộ đầy cả mình, trôi nổi tới lui trên hư không, nhiều không số kể, đau khổ khóc than, nghe buồn thảm còn hiện đến bây giờ.

Ngạ quỷ này kiếp trước kia là bậc xuất gia trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp (Kassapa), không thu thúc trong giới hạnh, ăn ngủ suốt ngày, phá giới đủ điều, nhưng không chịu ăn năn sám hối, tham muốn quá độ, nuôi mạng bằng cách tội lỗi và tà vạy, bợ đỡ người thế, muốn được nhiều danh lợi, không cần mẫn thực hành chân chánh giáo lý của Đức Phật. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời; còn sót quả, phải tái sinh làm thứ ngạ quỷ này.

BÓI HẮT XÌ HƠI

XEM BÓI

*Hãy đợi xúc xắc quay xong rồi bấm XEM NGAY

Tin về Tâm Linh Huyền Bí

Ù Tai Trái: Thức Tỉnh Tâm Linh Hay Tình Trạng Sức Khỏe

Tâm Linh Huyền Bí - 1 năm trước
Có nhiều ý nghĩa khác nhau đối với tiếng chuông trong tai trái. Vì vậy, bạn cần chú ý để đảm bảo việc ra quyết định dựa trên việc tai đang cảm nhận tầ

7 Chiều Tâm Linh Của Cơ Thể Con Người

Tâm Linh Huyền Bí - 1 năm trước
Sự tồn tại của các cơ thể tâm linh vẫn còn là ẩn số đối với nhiều người. Có những người chỉ xem xét mặt phẳng vật chất, và có những người thừa nhận ti

10 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Là Người Có Tâm Hồn Già Cỗi

Tâm Linh Huyền Bí - 2 năm trước
Nếu bạn thích tìm kiếm câu trả lời, nếu bạn thích đọc sách thay vì đi dự tiệc và coi sự tò mò là một đức tính tốt, bạn có thể là một tâm hồn già dặn.

11 Dấu Hiệu Xác Định Rõ Ràng Bạn Là Một Empaths - Người Đồng Cảm

Tâm Linh Huyền Bí - 2 năm trước
Empaths rất nhạy cảm, đó là điều tạo nên con người của họ. Những đặc điểm này khiến họ trở thành người cho đi và với tâm hồn cởi mở

6 Loại Nhận Thức Ngoại Cảm Bạn Cần Biết

Tâm Linh Huyền Bí - 2 năm trước
Ngoại cảm theo nghĩa đen có nghĩa là “bổ sung các giác quan mà chúng ta biết”, đó là nhìn, xúc giác, nghe, ngửi và nếm.

Cách Loại Bỏ Năng Lượng Tiêu Cực Và Cải Thiện Tình Hình Tài Chính

Tâm Linh Huyền Bí - 2 năm trước
Luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói. “Chúng ta có hai tai và một miệng, do đó chúng ta có thể nghe nhiều gấp đôi khi chúng ta nói”.

Beltane: 4 Cách Để Ăn Mừng Và Kích Hoạt Sức Mạnh Bên Trong Bạn

Tâm Linh Huyền Bí - 2 năm trước
Để kích hoạt sức mạnh thiêng liêng, bạn luôn có thể chọn khiêu vũ, tập yoga hoặc đơn giản là đi bộ chân trần trong công viên.

Shaman Giáo: Hệ Thống Tín Ngưỡng Lâu Đời Nhất Trên Thế Giới

Tâm Linh Huyền Bí - 2 năm trước
Shaman giáo là tín ngưỡng bản địa có các vị pháp sư hoặc phù thủy là người mang ý của Thần Linh nơi đó và họ chính là Sứ giả của Thần Linh giúp Thần L

12 Luật Nghiệp Báo Ảnh Hưởng Tới Đời Sống Của Chúng Ta

Tâm Linh Huyền Bí - 2 năm trước
Chúng ta thu hoạch những gì chúng ta đã trồng. Vì vậy, muốn nhận được hạnh phúc, hãy vui vẻ; để có tình yêu, hãy yêu thương; để trở nên giàu có, hãy h