Hướng dẫn cách Tác Bạch và Cách Tụng các bộ Kinh dài nhiều phần

Kinh Phật Thường Tụng

Thông thường khi Phật Tử mới bước vào tìm hiểu về Phật Giáo Đại Thừa như việc tụng kinh, niệm Phật vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, mong ra qua bài viết này Thienmenh.net sẽ hỗ trợ bạn đọc hiểu rõ hơn

1. CÁCH TÁC BẠCH TRƯỚC KHI TỤNG KINH, NIỆM PHẬT.

Bảng phát nguyện tác bạch hồi hướng này thử nghiệm cho nhiều người rất hiệu quả, những vong linh oan gia trái chủ rất hoan hỉ, vì vậy tặng cho các bạn nên đọc mỗi ngày khi chép kinh, tụng kinh. Người khuất mặt đều hoan hỉ siêu thoát.

THỰC HÀNH

Con tên là :
Pháp danh: (Nếu có).
Quy đầu Tam bảo, xin tụng kinh, trì chú và tất cả các việc lành khác.
Hồi hướng cho: xxxxxx( Cha, mẹ, anh em, vợ, chồng, bà con còn sống) …. Từ nay đều có duyên lành đến Phật pháp, đồng phát nguyện niệm Phật công đức được siêu sanh tịnh độ.
 • Nguyện cho con trong đời này kiếp này và muôn đời sau con xin Đức Phật ADi Đà chứng giám cho lòng thành của con. Nguyện cho con làm bất cứ mọi điều Phước lành hoặc công Đức tu tập được trong một ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây hoặc trong một đời và nhiều đời trước, con xin hồi hướng cho Cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, đa sanh phụ mẫu, ân sư đời đạo tất cả người thân thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hiện đời này.
 • Con nguyện hồi hướng công đức tụng kinh và các công đức, Phước báu này cho Pháp giới chúng sinh, cho linh hồn ông bà tổ tiên thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; cho mẹ chồng và chồng của con nhiều đời nhiều kiếp trước và hết thảy các oan gia trái chủ của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con cầu nguyện Tam Bảo phóng quang gia hộ cho hết thảy cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh Độ”.
 • Hồi hướng cho tất cả những người bị tai nạn đường phố và tất cả tai nạn khác, các vong linh thai nhi bị sẩy thai, bị loại bỏ, hồi hướng cho các chủng tử trên thân thể của tôi, hồi hướng cho những vong hồn chết vì Covid, bị ung thư hoặc chết hoạnh tử, nguyện chư vị có thể nghe được Phật pháp, phát tâm đại sám hối, sám hối những ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, sớm vãng sinh thiện đạo, lìa khổ được vui”.
 • Hồi hướng cho những chiến sĩ vô danh, những vong hồn không người thân thích, tất cả các chúng sanh khắp 10 phương pháp giới, tất cả những oan gia trái chủ có ân oán với con từ vô lượng kiếp. Mong cho họ nghe được, hiểu thấu được kinh tạng mà phát tâm Bồ đề. Quy đầu Tam Bảo thoát khổ được vãng sanh Tây phương cực lạc nơi Đức Phật A Di Đà, để tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ trong vòng lục đạo.
 • Nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ độ trì cho con luôn luôn được trải lòng thương yêu khắp tất cả chúng sanh, dù thế giới hữu hình hay vô hình. Xin cho con biết thương yêu loài người, loài vật và chúng sanh trong địa ngục cho đến cỏ cây. Cho con luôn được giữ lòng khiêm hạ, luôn luôn thấy mình như cỏ rác, cát bụi. Nguyện trong đời này và nhiều đời nhiều kiếp về trước nếu con làm điều gì có ích, những công đức tu tập, những Phước báu mỗi ngày con xin chia sẻ những công đức, phước đức của con đến khắp pháp giới chúng sanh.
 • Nguyện cho con khi bỏ báo thân này con và tất cả các chúng sinh được vãng sanh Tây phương cực lạc. Cúi mong đức Phật A Di Đà từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ cho chúng sinh. Tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Ngưỡng nguyện đại bi Quan thế Âm cùng Phật pháp tăng vô thượng Tam Bảo mật thuỳ chứng minh gia hộ. Con phát tâm với lòng thành kính. Nguyện cho con hết một báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cúi xin Đức Phật từ bi gia hộ cho lòng thành của con.
 • Xin mời tất cả oan gia trái chủ các vong linh Chư thiên Hộ pháp cùng chắp tay theo con cùng chép kinh, trì chú, niệm Phật với nhau. Nguyện Đức Phật chứng giám cho lời cầu nguyện của con được thành tựu mỗi ngày luôn tăng trưởng. Nguyện cầu tất cả chúng sanh và con được Đức Phật A Di Đà thọ ký được vãng sanh Tây phương cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. HẾT
 

2. CÁCH TỤNG CÁC BỘ KINH DÀI, NHIỀU PHẨM:

Có nhiều bạn chọn đọc tụng kinh Địa Tạng và nói rằng nếu tụng nguyên một quyển họ nói dài 2 tiếng họ không có thời gian thì phải làm sao...!? Hoặc họ chọn đọc bất cứ kinh nào khác thì nên đọc tụng kinh như thế nào?
Xin hướng dẫn đến cho bạn đọc cách đọc tụng bài bản đúng nghi lễ:
 • Nếu như bạn không bận rộn thì nên tụng trọn nguyên một quyển kinh rất là tốt. Nếu tụng trọn bộ có nghĩa là 1 biến cũng rất tốt hơn là chia ra từng phẩm. Còn như quá bận bịu con cái hay một vấn đề gì đó thì có thể chia một quyển kinh Địa Tạng thành 3 thời trong quyển kinh là THƯỢNG, TRUNG, HẠ. Diễn giải như sau đây: ( Các loại kinh khác quá dài cũng có thể theo cách này).
 • Cách tụng phải bài bản không thể hời hợt nhé. Đầu tiên, khi bắt đầu đọc quyển Thượng thì phải đọc từ khúc đầu từ Bài tựa rồi đọc: Chí Tâm Quy Mạng Lễ và tiếp tục các phần nghi thức xong rồi, các bạn đọc tiếp cho đến hết quyển thượng, nếu không muốn đọc tiếp tục phẩm trung hoặc phẩm hạ thì các bạn lật ra trang sau đọc tiếp phần Bát Nhã Tâm Kinh, đọc Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đà Ra Ni, đọc Sám Phổ Hiền và hồi hướng cho đến phần Tam Quy y là kết thúc. Đó là chọn đọc từng phẩm có bài bản.
 • Ngày khác muốn tụng Quyển Trung của Kinh Địa Tạng cũng phải đọc khúc đầu phần bài tựa rồi đọc: Chí Tâm Quy Mạng Lễ và các phần nghi thức xong rồi mở quyển Trung ra mà đọc cho hết quyển trung, tiếp tục cũng lật trang sau đọc phần Bát Nhã Tâm Kinh..... cho đến Tam Quy y. Và...ngày khác tụng quyển Hạ cũng vậy cứ thao tác đó lập lại như cách trên.
 • Nếu quý vị đọc muốn đọc bất cứ các quyển kinh nào khác mà dài quá, cũng y cách như vậy, cũng phải sử dụng cách như thế này để cho người còn sống và người khuất mặt nhận được một phần công đức, phải có đầu có đuôi. Đọc kinh phải tận tình không đọc chiếu lệ và trái tim luôn dành sự trân trọng xót xa yêu thương chúng sanh mới cảm ứng với Chư Phật.
 • Ví dụ như tặng cái gì cho ai cũng vậy, phải làm cho rốt ráo, tận tình họ mới quý mến mình, và họ sẽ nhận được, chứ không phải ỷ mình bỏ tiền ra rồi quăng như kiểu người giàu bố thí khinh miệt là không được. Các vong linh quỷ thần họ sẽ hài lòng với mình.
 • Điều đặc biệt là các bạn có thể đọc tụng kinh địa tạng ở bất cứ ở đâu cũng được hết nếu như đi làm đọc khi nghỉ trưa, đọc ngoài sân vườn, đọc trên xe đò, ôm con nhỏ cầm quyển kinh mà đọc, đọc cho cha mẹ đang bệnh nghe. Chúng sanh luôn lắng nghe mình tu tập cùng chúng ta đó. Hãy thực hiện đi sẽ mang nhiều lợi ích cho bạn. Có nhiều bạn đọc thiếu không tới nơi tới chốn nên bị này bị nọ rồi chạy qua hỏi tui phải làm sao? Vì mình làm sai nên họ khều họ nhắc đó. Có khi họ gây cho mình nhiều chuyện chẳng lành vì cái tâm của mình để đâu đâu hoặc đọc lấy lệ thì khó cảm ứng.
 
 • Cho nên, lưu ý với các bạn khi đọc tụng phải tương ưng và đem cả tấm lòng đọc tụng như ban Phước lành cho người khuất mặt. Có như vậy thì lời cầu nguyện của mình rất có tác dụng.

Xem thêm:

Tuyển Tập Kinh Phật Thường Tụng

 
 

Tin về Kinh Phật Thường Tụng

10 Pháp Bất Thiện Không Nên Làm

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Không thành thật, không thẳng thắn, thiếu giới hạnh và tư cách.

6 Biểu Hiện của người tu tập đúng - Thầy Tánh Tuệ

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Biểu hiện rõ nhất của người có tu không phải là vốn kiến thức Phật Pháp tích lũy được, mà chính thái độ sống của người đó được toát ra từ ba nghiệp Th

Nghi Thức Tụng Kinh Bần Cùng Lão Nông

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Có một Ông già bần cùng mà thọ đến hai trăm tuổi, lông mày dài đẹp, hai lỗ tai rộng lớn, răng trắng và đều đặn, hai tay dài quá gối, xem qua dung mạo

Nghi Thức Tụng Kinh Nhân Quả Ba Đời

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Các vị cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân qủa tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi tr

Nghi Thức Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Nghi thức Tụng Kinh Vô Lượng Thọ. Miêu tả thế giới phương Tây của Phật A Di Đà và dạy con người cách sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Tương Lai Biến Đổi, Kinh Pháp Diệt Tận

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Đức Phật Thuyết KINH PHÁP DIỆT TẬN hay còn gọi là ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH, KINH TƯƠNG LAI BIẾN ĐỔI do Tây Tấn Trúc Pháp Hộ Hán dịch - Như Hòa dịch bản Tiế

Nghi Thức Trì Tụng Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni ( Bản Tiếng Việt)

Kinh Phật Thường Tụng - 2 năm trước
Nghi Thức Trì Tụng Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni ( Bản Tiếng Việt) sử dụng để cầu siêu thai nhi, sám hối ngũ nghịch trọng tội

4 loại nghiệp chướng của người mới phát tâm học Phật

Kinh Phật Thường Tụng - 3 năm trước
Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến

5 Công Đức của Lạy Phật mà ít người biết

Kinh Phật Thường Tụng - 3 năm trước
Nghi lễ lạy Phật, ngoài thể hiện lòng tôn kính với Đức Phật, với Tam Bảo, thì còn rất lợi lạc và phước đức to lớn ... Như trong bài kinh này Đức Phật

Bài Sám Hối Oan Gia Trái Chủ của Pháp Sư Tịnh Không - Bản Đầy Đủ

Kinh Phật Thường Tụng - 3 năm trước
Nếu bị bệnh tật, nghiệp chướng kéo đến quá nhiều, hãy chuyên tâm trì niệm Pháp Sám Hối của Pháp Sư Tịnh Không liên tục 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng bạn l