TAGS: mùng 1

Văn Khấn Tổ Tiên ngày mùng 1 Tết, mùng 2 Tết và mùng 3 Tết

Theo phong tục ngày Tết, thì ngày 30 Tết Âm Lịch (hoặc ngày 29 Tết, nếu tháng thiếu), thì nhà nhà đều sắm lễ ""Rước Ông bà"" về cùng với con cháu tron

Văn Khấn Mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Văn khấn ngày rằm và mùng 1 hàng tháng Văn khấn nôm truyền thống chính xác, hướng dẫn sắm sửa ban lễ cúng ngày rằm và mùng 1 hàng tháng